Covid-19 Info


Wij geven om de veiligheid van onze gasten en medewerkers. Daarom hebben wij diverse COVID-19 maatregelen getroffen. Wij volgen de adviezen op vanuit het RIVM en verzoeken ook u zich zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden als u ons hotel bezoekt.

Vanaf 25 september 2021 zijn wij verplicht om gasten boven de 13 jaar bij aankomst in het hotel en restaurant om een coronatoegangsbewijs te vragen. Heeft u geen smartphone? Het is ook mogelijk een papieren bewijs te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

--------------------------------------------------------------------------

We care about the safety of our guests and employees. That is why we follow the COVID-19 measures stated by our government. We follow the advice from the RIVM and ask you to adhere to the measures as best as possible when you visit our hotel.

From September 25, 2021, we are obliged to ask guests over the age of 13 for a Proof of CoronaCheck upon arrival at the hotel and restaurant. Do you not have a smartphone? It is also possible to make a paper Proof of CoronaCheck. For more information, we refer you to the website of the national government.